Kredyt pod dotacje

Kredyt pod dotacje unijne to produkt przygotowany na potrzeby zakupu środków
trwałych realizowanych z dofinansowaniem z funduszy unijnych.

Przedsiębiorcom ubiegającym się o finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
ze środków Unii Europejskiej oferujemy:

 • bezpłatne przygotowanie i analizę wniosku
 • wstępne określenie zdolności kredytowej w ciągu 1 godziny
 • wybór najlepszej instytucji finansującej
 • finansowanie do 100% wartości inwestycji (możliwość finansowania łącznie z VAT)
 • okres finansowania do 10 lat
 • finansowanie w PLN i EURO
 • możliwość wydana promesy udzielenia pożyczki lub kredytu do czasu uzyskania decyzji o przyznaniu dotacji
 • brak wymogów przedstawiania zaświadczeń z ZUS, US oraz opinii bankowych

Standardowe zabezpieczenie kredytu pod dotacje to:

 • cesja praw z dotacji unijnej
 • zastaw rejestrowy na przedmiocie dotacji wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
 • nie wymagamy dodatkowych zabezpieczeń hipotecznych

Zapraszamy do kontaktu »

Kontakt | Copyright © 2014 Premium – Doradcy Leasingowi