✆ + 48 600 639 539

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczamy leasingowane i kredytowane przedmioty

• pakiety OC, AC, NNW
• ubezpieczenie majątkowe
• Assistance – pomoc na drodze w przypadku awarii i wypadku oraz udostępnienie samochodu zastępczego
• GAP – ubezpieczenie straty finansowej – chroni nabywcę pojazdu przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu wskutek kradzieży.
• ubezpieczenie spłaty leasingu lub kredytu – gwarantuje ciągłość spłat zobowiązań finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych ze zdrowiem i życiem, uniemożliwiających Klientowi regulowanie należności wynikających z umowy
• ubezpieczenie od upadłości – dla firm działających krócej niż 6 miesięcy

• szeroki zakres ubezpieczanych przedmiotów,
• atrakcyjną wysokość składek,
• możliwość wyboru wariantu „Ubezpieczenia Wieloletniego”.
• możliwość płatności składki w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych,
• możliwość płatności składki z VAT lub bez podatku (ma to szczególnie znaczenie przy zawieraniu umów na samochody osobowe)
• brak konieczności pilnowania terminu przedłużenia polisy oraz związanych z tym formalności,
• atrakcyjne warunki ubezpieczenia po zakończeniu okresu umów leasingu i kredytu